Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 15 mei 2018

Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, v Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 mei tot 15 juli 2018. Het ontwerpplan en het milieuef(...)

bron
brussels instituut voor milieubeheer
numac
2018011870
pub.
15/05/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER


Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud en het Natura 2000-beheerplan en van het BWRO en het Erfgoedbeheerplan heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dit ontwerpplan op 21 maart 2018 in eerste lezing goedgekeurd. Krachtens dezelfde ordonnantie worden het ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud en het bijbehorende milieueffectenrapport aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 mei tot 15 juli 2018.

Het ontwerpplan en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload via www.leefmilieu.brussels/onderzoek-woud of worden geraadpleegd elke dinsdag en donderdag tussen 10u. en 12u. in het Informatiecentrum van Leefmilieu Brussel (1e verdieping - Thurn & Taxis-site - Havenlaan 86C/3000 - 1000 Brussel) en/of op afspraak iedere woensdag tussen 17u. en 20u. (afspraak te maken via foret-woud@leefmilieu.brussels).

Alle documenten kunnen ook bij de gemeentelijke administraties worden geraadpleegd.

Alle opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk worden bezorgd aan : Leefmilieu Brussel - Onderzoek "Departement Bos" Turn & Taxis-site Havenlaan 86c 3000 1000 Brussel Of via foret-woud@leefmilieu.Brussels .

^