Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 02 augustus 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State HET VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-S Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2017. Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2017030831
pub.
02/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State HET VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN, Koenraad VERSTRAETE, Stijn ROELS, Paul WINNOCK-DE GRAVE, Chloe STANDAERT, Pieter ROELS en Eva SCHIETTECATTE, die woonplaats kiezen bij Mrs. Ann DIERICKX en Filip VAN DER MAUTEN, advocaten, met kantoor te 3000 Leuven, Mechelsestraat 107-109, hebben op 1 juni 2017 de nietigverklaring gevorderd van de artikelen 3, § 1, 4, 14, § 1, derde lid, 4°, 18 en 22 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/02/2017 pub. 06/04/2017 numac 2017030187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen sluiten betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 222.331/VII-40.005.

Namens de Hoofdgriffier, Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.

^