Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 02 april 2015

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel MAJON en de bvba Centre Dentaire Meiser heb Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015. Deze zaak is ingesc(...)

bron
raad van state
numac
2015018119
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Michel MAJON en de bvba Centre Dentaire Meiser hebben de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 2 oktober 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van het artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van het artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 215.292/VI-20.384.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^