Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 11 juni 2014

Bericht. - Landbouw Bij schrijven van 15 mei 2014 heeft de Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling, bericht dat ze de aanvraag tot registratie van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit S De door de Commissie medegedeelde datum van ontvangst is 8 mei 2014. Overeenkomstig artikel 2, &(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203625
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Bericht. - Landbouw Bij schrijven van 15 mei 2014 heeft de Europese Commissie, Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling, bericht dat ze de aanvraag tot registratie van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als beschermde geografische aanduiding (BGA) in de zin van Verordening (EG) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen in goede orde heeft ontvangen.

De door de Commissie medegedeelde datum van ontvangst is 8 mei 2014.

Overeenkomstig artikel 2, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 7 oktober 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 07/10/2010 pub. 29/10/2010 numac 2010205635 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot erkenning van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als geografische aanduidingen sluiten tot erkenning van de benamingen "Saucisson d'Ardenne", "Petit Saucisson d'Ardenne", "Collier d'Ardenne" en "Pipe d'Ardenne" als geografische aanduidingen gaat deze erkenning in te rekenen van 8 mei 2014.

^