Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 09 september 2014

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Roland VANSAINGELE heeft de nietigverklaring gevor Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014. Deze zaak is ingeschre(...)

bron
raad van state
numac
2014018311
pub.
09/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Roland VANSAINGELE heeft de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2014.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 213.263/VIII-9362.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.

^