Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 mei 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Nathalie BAILLEUX en het Vrij Syndicaat voor het Ope Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2013. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2013018234
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Nathalie BAILLEUX en het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt hebben de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 11 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie type koninklijk besluit prom. 11/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse vertaling sluiten tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie.

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2013.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.595/VIII-8588.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. STASSART, Hoofdsecretaris.

^