Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 22 mei 2013

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietig Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2013. Deze zaak is inges(...)

bron
raad van state
numac
2013018232
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Algemene Centrale der Openbare Diensten heeft de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2012 pub. 13/02/2013 numac 2013200910 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hervorming van de mandatenregeling van de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International » sluiten tot hervorming van de mandatenregeling van de ambtenaren-generaal van « Wallonie-Bruxelles International ».

Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2013.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.537/VIII-8575.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. STASSART, Hoofdsecretaris.

^