Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 17 juni 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 mei 2011 in zake Tania Ruttens tegen de vzw « Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing « Schendt artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikelen 1(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2011202957
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 3 mei 2011 in zake Tania Ruttens tegen de vzw « Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 mei 2011, heeft de Arbeidsrechtbank te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, voor zover de opzeggingsvergoeding van zowel de werknemer die wordt ontslagen tijdens de periode waarin hij zijn arbeidsprestaties gedeeltelijk heeft geschorst omwille van de bijstand aan een zwaar ziek familielid of gezinslid (K.B. van 10 augustus 1998) als van de werknemer die zijn arbeidsprestaties gedeeltelijk heeft geschorst omwille van een andere vorm van loopbaanonderbreking of tijdskrediet berekend wordt op het actuele deeltijdse loon, terwijl de eerste werknemer gedwongen werd zijn arbeidsprestaties te verminderen en de tweede werknemer daartoe de vrije keuze had ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 5144 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^