Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 05 oktober 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE PETROLEUM UNIE, NV CONTINENTAL TANKING COMPANY, NV BELGISCHE OLIE MAATSCHAPPIJ, NV(...)

bron
raad van state
numac
2011018362
pub.
05/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE PETROLEUM UNIE, NV CONTINENTAL TANKING COMPANY, NV BELGISCHE OLIE MAATSCHAPPIJ, NV OCTA, NV NORTH SEA GROUP STORAGE, NV BELGOMAZOUT LIEGE, NV MARTENS ENERGIE, NV TRANSCOR OIL SERVICES, BV MABANAFT, NV BELGOMINE, NV VAN RAAK DISTRIBUTIE, NV BOUTS, NV GABRI"LS & CO, NV JOASSIN RENE, NV ORION TRADING GROUP en de BVBA ARGOSOIL BELGIUM, die allen woonplaats kiezen bij Mr. Pascal Mallien, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24, hebben op 29 augustus 2011 de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 23 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen sluiten tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (en erratum).

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011 en 14 juli 2011 (erratum).

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 201.597/VII-38.229.

Namens de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

^