Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 24 mei 2011

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gery Verhille, Lena-Maria Verstraete-Dehem, Henri-René V Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2011. Deze zaak is ing(...)

bron
raad van state
numac
2011018186
pub.
24/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Gery Verhille, Lena-Maria Verstraete-Dehem, Henri-René Verhille en de BVBA G. Verhille, die allen woonplaats kiezen bij Mrs. Kristel Vrijghem en Arnoud Declerck, advocaten, met kantoor te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, hebben op 22 maart 2011 de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen van 18 november 2010, houdende de gedeeltelijke goedkeuring van het gemeentelijk sectoraal RUP zonevreemde bedrijven voor de stad Poperinge.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2011.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.587/X-14.690.

Namens de Hoofdgriffier, G. De Sloover, Hoofdsecretaris.

^