Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 27 oktober 2010

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 september 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 september 2010, is beroep t b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 september 2010 ter post aangetekende (...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2010205486
pub.
27/10/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 2 september 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 september 2010, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2 en 3 van de wet van 25 januari 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/01/2010 pub. 03/03/2010 numac 2010000008 bron federale overheidsdienst justitie federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie (1) type wet prom. 25/01/2010 pub. 08/04/2010 numac 2010000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie. - Duitse vertaling sluiten « tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol) wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2010), wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door Valentin Zwakhoven, die keuze van woonplaats doet te 9030 Mariakerke, Mazestraat 16.b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 september 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 september 2010, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 2, 3 en 10 van dezelfde wet, wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door Johan Coolen en Louis Timmers, die keuze van woonplaats doen te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101. Die zaken, ingeschreven onder de nummers 5023 en 5024 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

De griffier, P.-Y. Dutilleux.

^