Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 09 november 2006

Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Clinique Maternité Sainte-Elisabeth » heeft de schorsing gevorderd van het konin Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006. Deze z(...)

bron
raad van state
numac
2006018149
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Clinique Maternité Sainte-Elisabeth » heeft de schorsing gevorderd van het koninklijk besluit van 1 augustus 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden.

Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 177.623/VI-17.253.

Voor de Hoofdgriffier,Chr. Stassart,Hoofdsecretaris.

^