Etaamb.openjustice.be
Bericht
gepubliceerd op 07 mei 2002

Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0024. De heer A.A.C.C.M. Tony Gram/Kipling International S.A. Op 25 april 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van bagage en marokijnwerk.

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011162
pub.
07/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE - C/C - 02/0024. De heer A.A.C.C.M. Tony Gram/Kipling International S.A. Op 25 april 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 12, § 1, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad , 1 september 1999), waarin werd meegedeeld dat de heer A.A.C.C.M. Tony Gram de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Kipling International S.A. door middel van een overeenkomst met UBS Capital AG voor de verkoop en koop van alle aandelen van Kipling International S.A. en de overdracht van bepaalde leningen.

Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de sector van bagage en marokijnwerk.

De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken, bij voorkeur vóór 17 mei 2002.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van referentie MEDE - C/C -02/0024, aan onderstaand adres worden toegezonden : Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Korps Verslaggevers, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.

Fax : 32-2 206 56 24.

^