Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2024

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2024, wordt mevrouw Ellen STASSART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij het Centum voor Cybersecurity België in een betrekking van het Nederlandse taalkader met ingang van 15 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2024004683
pub.
15/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/01/2024 pub. 16/02/2024 numac 2023206940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2023 betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers type koninklijk besluit prom. 31/01/2024 pub. 14/02/2024 numac 2024200737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, waarbij een voordeliger systeem wordt ingevoerd voor de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap die langdurige inactief zijn, met de bedoeling hen aan te moedigen opnieuw aan het werk te gaan type koninklijk besluit prom. 31/01/2024 pub. 20/02/2024 numac 2024000986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+ en F2 voor het burgerlijk jaar 2024 sluiten, wordt mevrouw Ellen STASSART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij het Centum voor Cybersecurity België in een betrekking van het Nederlandse taalkader met ingang van 15 november 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^