Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 februari 2024

Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 22 december 2023 zijn de heren Ahmed TIOURIRINE, Clément PESESSE en Gil RENARD benoemd tot adjunct-auditeur bij de Raad van State. Op 13 februari 2024 hebben de heren

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024001685
pub.
21/02/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 22 december 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 15/01/2024 numac 2024000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 09/01/2024 numac 2023048383 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de werking en de organisatie van de Nationale Veiligheidsoverheid type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 25/01/2024 numac 2024000292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot organisatie van de overplaatsing van een personeelslid van het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid naar het kader van het administratief en logistiek personeel van de federale politie type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023206784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 29/12/2023 numac 2023048379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 22/12/2023 pub. 12/01/2024 numac 2023206786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) sluiten zijn de heren Ahmed TIOURIRINE, Clément PESESSE en Gil RENARD benoemd tot adjunct-auditeur bij de Raad van State.

Op 13 februari 2024 hebben de heren Ahmed TIOURIRINE, Clément PESESSE en Gil RENARD de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State.

^