Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 december 2023

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 21 mei 2023 wordt de heer Jurgen GOUWY benoemd in de betrekking van "beleidsadviseur van de Korpschef" van de politiezone BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE en w

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023047737
pub.
01/12/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 21 mei 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 22/06/2023 numac 2023015359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming en van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 25/08/2023 numac 2023031116 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 21/05/2023 pub. 19/09/2023 numac 2023043181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de leden van de rechterlijke orde, tot bepaling van enkele nadere regels met betrekking tot de toegang tot de gegevens opgenomen in de lijst en de bescherming van die gegevens, en betreffende de procedure voor de controle van de hoedanigheid van de ondertekenaar van een authentieke akte uitgaand van de rechterlijke orde sluiten wordt de heer Jurgen GOUWY benoemd in de betrekking van "beleidsadviseur van de Korpschef" van de politiezone BRUSSEL HOOFDSTAD ELSENE en wordt bevorderd tot de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2023.

^