Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 mei 2021

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Sandrine M.A.C. LEJEUNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021041443
pub.
27/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021031390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties van EU-bemestingsproducten en tot wijziging van verschillende bepalingen inzake retributie en toelatingsprocedure type koninklijk besluit prom. 28/04/2021 pub. 30/04/2021 numac 2021041351 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de paramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Sandrine M.A.C. LEJEUNE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 6 mei 2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2021, wordt mevrouw Sandrine M.A.C. LEJEUNE, adviseur, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimonium-documentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^