Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 2021

Raad van State. - Benoeming adjunct-auditeurs Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Marie LAMBERT de ROUVROIT tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Ambre VASSAR Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Esther ROMBAUX tot adjunct-auditeur bij de R(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021032832
pub.
09/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Benoeming adjunct-auditeurs Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van leden van de algemene raad van Sciensano en benoeming van nieuwe leden in de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021021169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" sluiten is mevrouw Marie LAMBERT de ROUVROIT tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van leden van de algemene raad van Sciensano en benoeming van nieuwe leden in de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021021169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" sluiten is mevrouw Ambre VASSART tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van leden van de algemene raad van Sciensano en benoeming van nieuwe leden in de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021021169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" sluiten is mevrouw Esther ROMBAUX tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 30/07/2021 numac 2021031986 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk van 13 september 2004 tot vaststelling van de activiteiten van de Regie van de gevangenisarbeid type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021203700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 26/07/2021 numac 2021203492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 28/07/2021 numac 2021021412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en strekkende tot de indeling van handelingen als klasse IV en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling sluiten is de heer Pierre-Yves MELOTTE tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd.

Op 1 september 2021 hebben mevrouwen Marie LAMBERT de ROUVROIT, Ambre VASSART, Esther ROMBAUX en de heer Pierre-Yves MELOTTE de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de adjunct-auditeur-generaal bij de Raad van State.

^