Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 september 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/05/2019 pub. 09/09/2021 numac 2021042785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 09/09/2021 numac 2021032644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de terugbetaling van bepaalde kosten van de personeelsleden van de politiediensten die het slachtoffer zijn van een ernstige gewelddaad. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032731 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het "belgisch centrum voor farmacotherapeutische informatie" type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032735 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 15/06/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende voordracht van vijf leden voor de raad van bestuur van A.S.T.R.I.D. met het oog op hun verkiezing en benoeming door de algemene vergadering type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032820 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de Heer Jean-François NEURAY, eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State, in ruste gesteld op 1 november 2021. Hij wordt gemachtigd de titel van z type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032826 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer Timmy VAN DIJCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032825 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Els VERHOEVEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veilighe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021736 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-Zuid-1225, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-Waaslandhaven-AGT-1213, gelegen te Beveren type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021740 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2FORD op de spoorlijn nr. 220/1, Y Leopold - Y Ford, gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.314 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Amerika Zuid-345, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 209, Kallo - Zwijndrecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 4.988 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021737 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg Antwerpen-DS-Amerika Zuid-343, gelegen te Antwerpen type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021741 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1FORD op de spoorlijn nr. 220, Y Noorderlaan - Bundel 140 " Far West ", gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 7.445 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 231, Y Termien - Genk-Zuid , gelegen te Genk, ter hoogte van de kilometerpaal 1.357 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1SC op de spoorlijn nr. 222, Y Oorderen - Antwerpen-DS , gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 0.334 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021744 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 273, Balen-Werkplaatsen - Lommel , gelegen te Lommel, ter hoogte van de kilometerpaal 1.702 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 273, Balen-Werkplaatsen - Lommel , gelegen te Lommel, ter hoogte van de kilometerpaal 4.413 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 326 op de spoorlijn nr. 27A, Y Liersesteenweg - Antwerpen-DS , gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 60.483 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021746 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 273, Balen-Werkplaatsen - Lommel , gelegen te Lommel, ter hoogte van de kilometerpaal 3.843 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 273, Balen-Werkplaatsen - Lommel , gelegen te Lommel, ter hoogte van de kilometerpaal 2.706 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021751 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 88bis op de spoorlijn nr. 29, Y Kruisberg - Turnhout, gelegen te Kasterlee, ter hoogte van de kilometerpaal 36.457 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 430 op de spoorlijn nr. 27A, Y Liersesteenweg - Antwerpen-DS , gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 58.330 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1NNRC op de spoorlijn nr. 27C, Y Ekerse Dijk - Antwerpen-Noord , gelegen te Antwerpen, ter hoogte van de kilometerpaal 12.966 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021752 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 10, Y Zwijndrecht-Fort - Y Walenhoek, gelegen te Beveren ter hoogte van de kilometerpaal 1.267 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021753 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 118 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montigny-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 72.050 type ministerieel besluit prom. 20/08/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021021754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 134 Mariembourg - Couvin, gelegen te Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 3.742 type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 09/09/2021 numac 2021032564 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster voor ondernemingen in de privésector met minder dan 50 voltijds equivalenten, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 23/04/2018 pub. 09/09/2021 numac 2021032563 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van de inlichtingsverzoeken van Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032642 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het Hof van Cassatie te vervullen aan mevr. Mertens J., assistent bij de griffie van dit Hof; Dit besluit treedt in we Bij ministeriele besluiten van 12 augustus 2021, is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van (...) type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042716 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 34 op de spoorlijn nr. 207, Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Meerhout, ter hoogte van de kilometerpaal 20.240 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042718 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Olen, ter hoogte van de kilometerpaal 6.618 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042717 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 33 op de spoorlijn nr. 207, Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Meerhout, ter hoogte van de kilometerpaal 19.830 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042719 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 216, Y Zuid Everstein - Evergem-Sluis, gelegen te Wondelgem, ter hoogte van de kilometerpaal 1.027 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042721 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 49 op de spoorlijn nr. 211, Y Steenland - Y Hazop, gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 8.151 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042722 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1 ADPO op de spoorlijn nr. 211, Y Steenland - Y Hazop, gelegen te Beveren-Kallo, ter hoogte van de kilometerpaal 1.592 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042724 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 209, Kallo - Zwijndrecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 1.102 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042723 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 1KTN op de spoorlijn nr. 208, Y Ketenis-Zuid - Industriezone Geslecht , gelegen te Beveren, ter hoogte van de kilometerpaal 1.065 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042728 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 115bis op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Montigny-le-Tilleul, ter hoogte van de kilometerpaal 70.540 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042725 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Meerhout, ter hoogte van de kilometerpaal 21.410 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042726 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Vorst, ter hoogte van de kilometerpaal 20.530 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042729 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 115/1 Klabbeek - Quenast, gelegen te Tubeke, ter hoogte van de kilometerpaal 2.728 type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204252 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2021 wordt het Bureau VK Engineering, gelegen, avenue Georges Lemaître 54, te 6041 Gosselies, vanaf 11 september 2021 voor vijf jaar erkend inzake geluidshinder voor de categorieën 1°, 2° en 3

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032697 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Regering in het kader van bestuurlijk toezicht en tot vaststelling van de digitale rapportering over de gegevens van de beleidsrapporten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032699 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032700 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van administratief coördinator/coördinatrice bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de nascholing met e-learning in het kader van een proefproject en tot wijziging van artikel 4, 45 en 47 van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E type besluit van de vlaamse regering prom. 03/09/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021042819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032880 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Psychologen Zorg (niveau A1) voor de penitentiaire inrichtingen van de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21267 Solliciteren kan tot 23/09/2021 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van maximaal 30 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Na(...) type lijst prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204313 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Bibliothecarissen (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. - Selectienummer: AFG21167 Solliciteren kan tot 23/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 27/08/2021 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische b(...) type vergunning prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 31/08/2021 wordt de vergunning voor het organiseren v Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit: - Statische b(...)

erratum

type erratum prom. 11/07/2021 pub. 09/09/2021 numac 2021032818 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de vrijstelling van de belasting inzake medische verzorging betreft. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032817 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 juli 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2021, wordt de heer Kenny TORTELBOOM, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming adjunct-auditeurs Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Marie LAMBERT de ROUVROIT tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Ambre VASSAR Bij koninklijk besluit van 27 juni 2021 is mevrouw Esther ROMBAUX tot adjunct-auditeur bij de R(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor orthopedie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt de heer EL BANNA Sabri type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204289 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat in werking treedt de d Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MARY Quentin, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032857 bron gegevensbeschermingsautoriteit Aanwerving van een **** contractueel adviseur voor de ****. - **** **** van onbepaalde duur bij het Algemeen Secretariaat. - 2de oproep **** de loop van de maand oktober 2021 zal de **** **** **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021032774 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie Franstalige Penitentiair bewakingsassistenten - Brussel (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG21053 Deze selectie werd afgesloten op 11/06/2021. Er zijn 65 laureaten. De lij(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204265 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Human Domain and Digital media Analyst A2 (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG21143 Deze selectie werd afgesloten op 01/09/2021. Er zijn 3 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Stafdirecteur Budget en beheerscontrole voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21735 Solliciteren kan tot en met 23/09/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204293 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijk Ingenieurs Dienst netwerkveiligheid voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (m/v/x). - Selectienummer: ANE21006 Deze selectie werd afg(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204315 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummers: BFG21095 - BFG21096 - BFG21097 - BFG21098 - BFG21099 - BFG21100 - BFG21101 - BFG21102 - BFG21095 - Exper(...) - BFG21096 - Comptables au sein du département Logistique et Finances (m/v/x) - BFG21097 - Webm(...) type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204318 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB21014 Solliciteren kan tot 24/09/2021 via www.selor.be Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 09/09/2021 numac 2021204317 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs voor de Gewestelijke Huisvestingsinspectie (niveau B1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21029 Solliciteren kan tot 24/09/2021 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^