Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 september 2021

Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021 wordt de heer Denis BEERTEN, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie, met ingang van 1 juli 2021.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021021940
pub.
30/09/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^