Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. SANTI Anne benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij ge(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019205393
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. LEIRS Chantal.

Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. SANTI Anne benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde Commissie, als vertegenwoordigster van een representatieve beroepsvereniging van het apothekerskorps, ter vervanging van mevr. LEIRS Chantal, wier mandaat zij zal voleindigen.

^