Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 november 2019

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor inwendige geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, dat in werking treedt - Mevr. CHASSEUR Pascale en de heer WIEERS Grégoire, in de hoedanigheid van werkende leden en de he(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019042476
pub.
21/11/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor inwendige geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 25/11/2019 numac 2019015338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2019, houdende de benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd tot leden bij het Paritair comité voor inwendige geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor een termijn verstrijkend op 11 juni 2023 : - Mevr. CHASSEUR Pascale en de heer WIEERS Grégoire, in de hoedanigheid van werkende leden en de heer LELUBRE Christophe, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van een wetenschappelijke geneeskundige vereniging.

^