Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2018

Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt Mevr. Melissa KEKENBOSCH, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bi Overeenkomtig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de z(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013306
pub.
22/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 20/08/2018 numac 2018031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement sluiten wordt Mevr. Melissa KEKENBOSCH, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Overeenkomtig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^