Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juni 2018

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018012368
pub.
04/06/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017207003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingsfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2017206695 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de eindejaarspremie in 2017 en 2018 type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018010294 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 12/03/2018 numac 2018200498 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen, betreffende de ontbinding en de vereffening van het fonds voor bestaanszekerheid voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2017031874 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2017040993 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende de overgang van de spaarbanken van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie naar het Paritair Comité voor de banken sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 15 maart 2018, die uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2018, wordt de heer Pieter M. DAENS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst voor Beleidsexpertise en -ondersteuning. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel - centrale diensten.

^