Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2017

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché. Bij beslissing van de Voorzitter van het Directi Naam Standplaats De heer Jonathan BO(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017014223
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

De heer Jonathan BOVIJN

Brussel - centrale diensten

De heer Mark DE WILDE

Antwerpen

Mevr. Anna DROSSEL

Antwerpen

De heer Patrick Karel Irma JODLOWSKI

Zaventem

Mevr. Joyce LATESTE

Brussel - centrale diensten

Mevr. Evelien MEES

Antwerpen

De heer Stijn PUT

Leuven

De heer Koen VANDERMEER

Brussel - centrale diensten

Mevr. Uschi VERMAELEN

Brussel - buitendiensten

Mevr. Pascale MARIEN

Zaventem


Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

De heer Francis Gilbert DIJSSELBLOEM

Brussel - buitendiensten

De heer Giovanni FERRARI

Brussel - buitendiensten

De heer Wouter LINGIER

Antwerpen

De heer Korneel MAES

Brussel - buitendiensten

De heer Jurgen MEEREMANS

Brussel - buitendiensten

De heer Koen VERCAUTEREN

Antwerpen

De heer Dieter GYBELS

Mechelen


Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, wordt de hiernavolgende ambtenaar benoemd in de klasse A1 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, wordt deze ambtenaar aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Inning en Invordering. De administratieve standplaats van betrokkene staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

Mevr. Tine HUYBRECHTS

Brussel - buitendiensten


Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, wordt de hiernavolgende ambtenaar benoemd in de klasse A1 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, wordt deze ambtenaar aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

Mevr. Ellen DARDENNE

Leuven


Bij koninklijk besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/02/2017 numac 2017030009 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 30/11/2016 numac 2016003420 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 10/05/2017 numac 2017011966 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie van Advies voor Vreemdelingen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd in de klasse A1 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 24 februari 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 december 2016, worden deze ambtenaren aangewezen in een betrekking bij de Stafdienst Personeel en Organisatie. De administratieve standplaats van betrokkenen staat vermeld in kolom 2.

Naam

Standplaats

Mevr. Jordy DE CLERCQ

Brussel - centrale diensten

Mevr. Kirsten VANHOOMISSEN

Brussel - centrale diensten

^