Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 november 2017

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017 wordt Mevrouw Christel RENARD, via federale mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017014097
pub.
22/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017205650 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7 type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 08/11/2017 numac 2017031391 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van diensten voor elektronische identificatie voor overheidstoepassingen type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 03/11/2017 numac 2017031380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen sluiten wordt Mevrouw Christel RENARD, via federale mobiliteit overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Franstalig taalkader, met ingang van 1 oktober 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^