Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 mei 2017

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Myriam A.A.R. THIJS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voo Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, word(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017012238
pub.
31/05/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Directiecomité van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelings-instrumenten betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017011419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-vennootschappen, wat de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelings-plannen en de beoordeling van de afwikkelbaarheid betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011318 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelingsinstrumenten betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Myriam A.A.R. THIJS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 mei 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr.

Myriam A.A.R. THIJS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Hasselt.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017011251 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van drie leden van het Directiecomité van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 19/04/2017 numac 2017040137 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 22/03/2017 numac 2017011305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelings-instrumenten betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017011419 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs-vennootschappen, wat de opmaak van afwikkelingsplannen en groepsafwikkelings-plannen en de beoordeling van de afwikkelbaarheid betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 23/03/2017 numac 2017011318 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, wat de uitzonderlijke overheidssteun en de afwikkelingsinstrumenten betreft type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr. Anne K.B.G. SWERTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 9 mei 2017, die uitwerking heeft met ingang van 1 april 2017, wordt Mevr.

Anne K.B.G. SWERTS, attaché, aangewezen in een betrekking bij de buitendiensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. De administratieve standplaats van betrokkene is Brugge.

^