Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 mei 2016

DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27april 2016, wordt Mevr. DOFNY, Maude, geboren op 6 oktober 1989, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009211
pub.
20/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27april 2016, wordt Mevr. DOFNY, Maude, geboren op 6 oktober 1989, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het Franstalig taalkader, met ingang van 1 september 2015.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekend brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^