Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk bes Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BORA, Muacheni, benoemd tot werkend lid bij genoemde Gewestelijk(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022093
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011122 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 25/03/2015 numac 2015011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend regeringscommissaris bij de Raad van het Instituut van de auto-experts type koninklijk besluit prom. 16/03/2015 pub. 17/04/2015 numac 2015024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2015 aan het International Energy Agency - Bioenergy sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Namen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. WEYLAND, Virginie, werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. BORA, Muacheni, benoemd tot werkend lid bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. WEYLAND Virginie, wier mandaat zij zal voleindigen.

^