Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2014

Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013. Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : de heer DE HAUWERE, Etienne, geneesheer-oogarts, wonende te Aalst; de h de heer GABRIELS, Jaak, geneesheer, wonende te Deinze; de heer VAN DRIESSCHE, Gustaaf, geneeshee(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024026
pub.
06/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van luchtvaartuigen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013011373 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013011383 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2009 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot invoering van een aanvullend sectoraal pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in 2011 en 2012 sluiten.

Orde van Leopold II Worden benoemd tot de graad van Officier in de Orde van Leopold II : de heer DE HAUWERE, Etienne, geneesheer-oogarts, wonende te Aalst; de heer FLAMEE, Walter, gynecoloog, wonende te Lokeren; de heer GABRIELS, Jaak, geneesheer, wonende te Deinze; de heer VAN DRIESSCHE, Gustaaf, geneesheer, wonende te Lokeren.

Zij zullen vanaf 8 april 2013 hun rang in de Orde als houder van deze onderscheiding innemen.

^