Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. GORISSEN Vinciane benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022404
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DESSY François, werkend lid en aan mevr. GORISSEN Vinciane, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. GORISSEN Vinciane benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij bovengenoemde raadgevende afdeling, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van verenigingen voor hulp aan chronisch zieken, ter vervanging van de heer DESSY François, wiens mandaat zij zal voleindigen.

^