Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 april 2014

Deposito- en Consignatiekas. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de heer L. DE DOBBELEER, Administrateur-generaal van de Algemene Administratie Inning en Invordering, tot lid benoemd van de Commissie van Toezicht bij de De

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003176
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^