Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2013

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 Wordt tot Grootofficier in de Kroonorde Niveau 1. De heer VINCE Dany Administrateur-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeensc(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029094
pub.
11/02/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011011305 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011012072 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 05/09/2011 numac 2011011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 35.000.000 EUR in 2011 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen sluiten Wordt tot Grootofficier in de Kroonorde benoemd : Niveau 1.

De heer VINCE Dany Administrateur-generaal in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Worden tot Commandeur in de Kroonorde bevorderd : Niveau 1.

De heer BLAIRON Jean-Pierre Directeur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

De heer VANHEES Théo Directeur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

Worden tot Officier in de Kroonorde benoemd : Niveau 1.

De heer CERVELLIN Gianni Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer CLOES Jacques Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer DETREZ Alain Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. HUBERT Patricia Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 15 november 2010.

Mevr. JOSIS Michèle Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. KINET Marie-Line Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 15 november 2010.

De heer LABEAU Jean-Philippe Attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. PETIT Joëlle Eerstaanwezend attaché in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 15 november 2010.

Mevr. TAHIR Véronique Inspecteur in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Worden tot Ridder in de Kroonorde bevorderd : Niveau 2.

Mevr. CORTES MARTIN Ana Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

Mevr. ECOBECQ Christiane Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

Mevr. WANLIN Ginette Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

Mevr. WOICHE Nicole Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, als titularis van die nieuwe onderscheiding, op 8 april 2011.

Worden tot Ridder in de Kroonorde benoemd : Niveaus 2+ en 2.

Mevr. ADAM Danielle Gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 15 november 2010.

Mevr. ANTRILLI Maria Eerste Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer BURTON Pierre Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. CHARLIER Claudine Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. CROQUET Annie Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer DELCOURT Guy Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. DESMUL Françoise Eerste gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer DONIE Philippe Eerste Assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. DUCHATEAU Dominique Gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. HALUT Monique Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. LOUPE Patricia Eerstaanwezend gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. NOEL Annie Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. RAVIGNAT Claudine Eerstaanwezend gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. SAINT-AMAND Chantal Gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. SAMYN Pascale Eerste assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. THOMAS Nadine Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. VANDENBOSCH Nicole Eerstaanwezend assistent in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. VINCENT Arlette Eerstaanwezend gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. WATRIQUANT Chantal Gegradueerde in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : Niveau 3.

Mevr. BACCAUW Carine Eerstaanwezend adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. BOGAERT Claudine Eerstaanwezend adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 15 november 2010.

De heer BRESOUX Bernard Eerstaanwezend adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer COURTOIS Christian Eerstez adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer GILLOT Jean-Marc Eerstanwezend adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

De heer LANGE Freddy Adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. MASSON Marianne Eerste adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Mevr. SPRONCK Madeleine Adjunct in het Ministerie van de Franse Gemeenschap.

Ranginneming, 8 april 2011.

Ze nemen rang in de Orde in op de naast hun naam vermelde datum.

^