Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 oktober 2013

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE MUNCK, Paul benoemd, in de hoedanigheid van werkend lid bij(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022527
pub.
18/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013014664 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontol type koninklijk besluit prom. 02/10/2013 pub. 06/05/2015 numac 2015003173 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van werkend lid van de Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer VANDERMEEREN, Philippe.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE MUNCK, Paul benoemd, in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde Raad, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van de geneesheren, ter vervanging van de heer VANDERMEEREN, Philippe, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^