Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 oktober 2013

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer Jan PAS vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnemi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014567
pub.
04/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën sluiten wordt de heer Jan PAS vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginneming op 1 juli 2012 en uitwerking op 1 juli 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^