Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 mei 2013

DG E P I. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 april 2013, wordt Mevr. Maud Muller, geboren op 26 juli 1983 benoemd (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009214
pub.
22/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012200245 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 06/05/2013 numac 2012200250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de basisbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2012200262 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de jubileumdag type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012200301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013012140 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de zeevarenden ingeschreven op de Poollijst, zoals bedoeld in artikel 1bis, 1° van de besluitwet van 7 februari 1945 die op een "equal terms" basis tewerkgesteld zijn op commerciële zeeschepen die uitsluitend passagiers vervoeren, met een maximum van 12 passagiers type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 sluiten, wordt Mevr. Maud Muller, geboren op 26 juli 1983 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het franstalig taalkader, met ingang van 1 maart 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekend brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^