Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 juli 2012

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol o Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAMBRECHT, Luc, benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022271
pub.
11/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. BEEKEN, Vera, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LAMBRECHT, Luc, benoemd bij voornoemd Beheerscomité, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. BEEKEN, Vera, wier mandaat hij zal voleindigen.

^