Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2012

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigsters van een(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022266
pub.
06/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2012000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de werking en het personeel van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie in het kader van de controle van de gedwongen terugkeer type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. CEULEMANS, Estelle, werkend lid en aan de heer VANDER LINDEN, Lander, plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigsters van een representatieve werknemersorganisatie, Mevr. PANNEELS, Anne, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van Mevr. CEULEMANS, Estelle en Mevr. VANMOERKERKE, Celien, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van de heer VANDER LINDEN, Lander, wier mandaten zij zullen voleindigen.

^