Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEFLANDRE, Louis, benoemd in de hoedanigheid van werkend l(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022353
pub.
31/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2011024346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 25/01/2012 numac 2011024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject « intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose » type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024018 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "ZNA - PZ Stuivenberg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve middelengerelateerde crisissituatie" type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de Namur" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen" type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024020 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Ziekenhuis Gent" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen" type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024019 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Universitair Ziekenhuis Leuven" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen" type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012024022 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Ziekenhuis Oost-Limburg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van casemanagement, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoornissen" sluiten, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid, van de Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer DE SWAEF, Nick.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DEFLANDRE, Louis, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij genoemde Commissie, als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van geneesheren, ter vervanging van de heer HARDY, André-Jean, overleden, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DENEYER, Michel, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een universiteit, voor een termijn verstrijkend op 29 september 2014.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer KELCHTERMANS, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer DE SWAEF, Nick, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^