Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Kunstonderwijs De heer GILET, Directeur op het Conservatoire de Verviers te Verviers. Ranginneming op 15 november 2008. (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011021052
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024201 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 23 en 24 oktober 2010 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011007103 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011022176 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Technische tandheelkundige raad type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 24/05/2011 numac 2011014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende ontslag van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht bpost sluiten Wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : Kunstonderwijs De heer GILET, Joseph Directeur op het Conservatoire de Verviers te Verviers.

Ranginneming op 15 november 2008.

Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Secundair onderwijs Mevr. DEROISSART, Micheline Solange Jeannine Emilie Françoise Suline Leraar op de Ecole secondaire spécialisée mixte "Les Colibris" te Kain.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. LIENARD, Nathalie Emilie Angèle Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2001.

Mevr. VANBAELEN, Marie Madeleine Marguerite Leraar op het Athénée royal te Geldenaken.

Ranginneming op 8 april 2010.

Basisonderwijs Mevr. FINFE, Odette Andréa Marie Louise Ghislaine Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale de Spontin te Yvoir.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer HICK, Jean Louis Ghislain Pierre Directeur op de Ecole communale La Minerie-Froidthier te Thimister-Clermont.

Ranginneming op 15 november 2000.

Mevr. LOXHAY, Marie-Louise Josée Alberte Françoise Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole primaire communale mixte de Flémalle-Haute I te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2011.

Kunstonderwijs Mevr. SENAVE, Isabelle Leraar op het Conservatoire de Verviers te Verviers.

Ranginneming op 15 november 2002.

De heer VENTAT, Rhonny Leraar op het Conservatoire de Verviers te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2010.

De heer WESTPHAL, Gérard Leraar op het Conservatoire de Verviers te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2000.

Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : Secundair onderwijs De heer DELFOSSE, Alain Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2001.

Mevr. SABBADIN, Carine Ghislaine Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2001.

Basisonderwijs De heer BAUMSTEIGER, Christian Joseph René Jean Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole primaire communale mixte de Mons I te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2010.

Mevr. CALIFICE, Marie-Noëlle Lucienne Elise Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole primaire communale mixte de Mons II te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. CORNELIS, Josiane Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole fondamentale "Les Peupliers" P16-M15 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2000.

Mevr. DE VAERE, Nadine Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole d'Enseignement spécialisé "Les Acacias" 1e EPES te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 1999.

De heer FOX Bernard, Simon, Jules, Fernand, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole primaire communale mixte des Awirs te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 1999.

Mevr. GRUSELIN, Françoise Meester bijzondere vakken bij de Gemeentescholen te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2006.

Mevr. HERMANS, Patricia Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole fondamentale "La Roue" P21 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 1997.

Mevr. HERNANDEZ, Marianne Mercedes Luisa Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole primaire communale mixte de Flémalle-Grande I te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2000.

Mevr. ROSSELAAR, Brigitte Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2005.

Mevr. SERILAS, Vasiliki Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale te Verviers.

Ranginneming op 15 november 2004.

Mevr. STEMBERT, Brigitte Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2005.

Ze nemen rang in de orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^