Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Secundair onderwijs te Saint-Ghislain. Ranginneming op 8 april 2011. De hee

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011021050
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 03/06/2011 numac 2011202684 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Vrijwilligers type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 67, zesde lid, van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 13/05/2011 numac 2011014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 01/06/2011 numac 2011022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2011 houdende benoeming van leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 27/06/2011 numac 2011203273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van rechters in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Leuven type koninklijk besluit prom. 12/05/2011 pub. 20/05/2011 numac 2011007103 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 20 mei 1994 betreffende de beziging van militairen buiten de krijgsmacht sluiten Worden benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Secundair onderwijs De heer BORZEE Guy, Arsène, Oscar, Leraar op het Collège Sainte-Marie te Saint-Ghislain.

Ranginneming op 8 april 2011.

De heer DUBOISDENGHIEN Gérard, Luc, Leraar op het Institut provincial des Arts et Métiers te Nijvel.

Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. HUON Christine, France, Eliane, Leraar op het Athénée royal de Woluwe-Saint-Lambert te 1200 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2008.

Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Secundair onderwijs Mevr. BINDELS Christiane Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. COQUELET Dominique Leraar op het Athénée Bracops-Lambert te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2004.

Mevr. DE SCHAMPHELAERE Brigitte Opvoeder-Huismeester op het Institut Saint-Ferdinand te Jemappes.

Ranginneming op 8 april 2001.

Basisonderwijs Mevr. AGNELLI Silvana Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale des Cahottes te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. BECKERS Ginette, Thérèse, Nicole, Jeanne, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale des Cahottes te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2007.

Mevr. BIDAINE Béatrice, Julia, Pierrette, Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale de l'Ermitage te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. BROUETTE Marie-Françoise, Flore, Rose, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole fondamentale Saint-Antoine te La Louvière.

Ranginneming op 8 april 2009.

Mevr. CLYNHENS Geneviève Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole d'Enseignement spécialisé "Les Acacias" 1e EPES te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1998.

Mevr. CRAHAY Chantal, Dina, Gaston, Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale du Parc te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. CRONIN Jacqueline Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole d'Enseignement spécialisé "Les Sureaux" 2e EPES te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1997.

Mevr. DANTINNE Françoise, Jeanne, Léontine, Marie, Rosine, Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale te Sprimont.

Ranginneming op 8 april 2011.

Mevr. DARIMONT Martine Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale te Verviers.

Ranginneming op 8 april 2010.

Mevr. DEL COL Angela, Tina, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale du Sart d'Avette 1 te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. DE NUTTE Christiane Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole primaire autonome "Les Etangs" P18 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2000.

Mevr. DEQUAN Catherine, Jacqueline, Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole fondamentale Saint-Antoine te La Louvière.

Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. DESIRON Eliane, Jeanne, Victorine, Alphonsine, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale des Cahottes te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. ENGELBERT Marie Hélène Meester bijzondere vakken op de Ecole fondamentale "Maurice Carême" P22-M20 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2003.

Mevr. GILSON Marianne Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole communale te Verviers.

Ranginneming op 15 november 2009.

Mevr. LAGNEAUX Anne-Marie, Elisabeth, Laure, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale du Sart d'Avette 4 te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

De heer LAMBERT Edouard Meester bijzondere vakken op de Ecole d'Enseignement spécialisé "Les Acacias" 1e EPES te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1999.

Mevr. LECLERE Martine, Irma, Clémence, Ghislaine, Meester bijzondere vakken op de Ecole communale des Cahottes te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2007.

Mevr. LEEMANS Marina, Marie, Paule, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale Jean Beulers (Mons) te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. LIKIN Marianne, Nelly, Josée, Meester bijzondere vakken op de Ecole communale des Cahottes te Flémalle.

Ranginneming op 15 november 2007.

Mevr. LOUSBERG Jacqueline Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale d'Enseignement spécial te Verviers.

Ranginneming op 15 november 2009.

De heer PENNINCKX René Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole fondamentale "Maurice Carême" P22-M20 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 2003.

Mevr. PILETTE Yvette Onderwijzer basisonderwijs op de Ecole fondamentale "Maurice Carême" P22-M20 te 1070 Brussel.

Ranginneming op 15 november 2000.

Mevr. PILLYSER Chantal Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole d'Enseignement spécialisé "Les Acacias" 1e EPES te 1070 Brussel.

Ranginneming op 8 april 1998.

Mevr. REMY Yvette, Domitille, Céline, Marie, Ghislaine, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale de Durnal te Yvoir.

Ranginneming op 8 april 2008.

Mevr. VISENTIN Emanuela, Emilia, Onderwijzer lager onderwijs op de Ecole communale Jean-Marie Léonard (Profondval) te Flémalle.

Ranginneming op 8 april 2008.

Ze nemen rang in de orde in op de tegenover hun naam vermelde datum.

^