Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 december 2011

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2011 wordt Mevr. Ariane Schoofs benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 11 ok Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011 wordt Mevr. Muriel Carton De Tournai benoemd tot rij(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000759
pub.
15/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011011410 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/11/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000706 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten wordt Mevr. Ariane Schoofs benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 11 oktober 2011.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011003357 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van een Staatswaarborg aan bepaalde leningen van Dexia NV en « Dexia Crédit Local SA » sluiten wordt Mevr. Muriel Carton De Tournai benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 augustus 2011.

^