Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2006

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2006, (...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023155
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van de voorzitter Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2006, eervol ontslag uit zijn functies van voorzitter van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan de heer Perl, G. Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Cock, J., benoemd tot voorzitter van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

^