Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 oktober 2006

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023082
pub.
24/10/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 oktober 2006, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van het College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Boxho, L., vanaf de dag van deze bekendmaking.

Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van bovengenoemd college, verleend aan Mevr.

Widera, L., vanaf 15 juni 2006.

Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Bonnewyn, C., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemd college, vanaf 15 juni 2006, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Widera, I., wier mandaat zij zal voleindigen.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Redant, D., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid van bovengenoemd college, als vertegenwoordiger van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, ter vervanging van Mevr. Boxho, L., wier mandaat hij zal voleindigen.

^