Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2002, dat in werking tre - de heer Malego, A., werkend lid, die de leeftijdsgrens heeft bereikt en aan de heer Beeckmans, J.(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022401
pub.
23/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van de Erkenningsraad voor orthopedisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan : - de heer Malego, A., werkend lid, die de leeftijdsgrens heeft bereikt en aan de heer Beeckmans, J., plaatsvervangend lid.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemde Raad, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de orthopedisten : - de heer Beeckmans, J., in de hoedanigheid van werkend lid en de heer Vansteenwegen, K., in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid, ter vervanging van respectievelijk de heer Malego, A. en de heer Beeckmans, J., wier mandaten zij zullen voleindigen.

^