Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 april 2002

Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten. - Benoeming van leden-magistraten Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 worden voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 maart 2000, tot gewoon lid van de Nederlandstalige raa De heren : L. Janssens, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen; L. M(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016081
pub.
12/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten. - Benoeming van leden-magistraten Bij koninklijk besluit van 14 maart 2002 worden voor een termijn van vier jaar, ingaande op 1 maart 2000, tot gewoon lid van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten benoemd : De heren : L. Janssens, emeritus eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen;

L. Meyer, erekamervoorzitter in het hof van beroep te Gent;

E. Hulpiau, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Bij ditzelfde besluit worden voor een termijn van vier jaar ingaande op 1 maart 2000 tot plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde van architecten benoemd : De heren : R. Thybergin, kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent;

E. Teirlinck, raadsheer in het hof van beroep te Gent;

J. Van Der Eecken, raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

^