Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 april 2002

Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 december 2001 werden met ingang van 1 september 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - de heer Patrice Maris, g - de heer Cosimo, Capierri, geboren op 20 mei 1972; met ingang van 1 oktober 2001 : - Mevr(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011064
pub.
13/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Algemene Diensten Afdeling Human Resources. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 14 december 2001 werden met ingang van 1 september 2001 in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur : - de heer Patrice Maris, geboren op 30 november 1962; - de heer Cosimo, Capierri, geboren op 20 mei 1972; met ingang van 1 oktober 2001 : - Mevr. Michèle Makoko, geboren op 11 december 1969.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2002 werd met ingang van 1 november 2001, Mevr. Jeanne, Mutamba, geboren op 22 november 1967, in vast verband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur.

Bij koninklijk besluit van 14 december 2001 werd met ingang van 1 september 2001, de heer Ntwa Netita Mbeyi, geboren op 10 september 1958, in vast verband benoemd tot de graad van statisticus.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

^