Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 februari 2000

Raad van Adel. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 worden benoemd tot Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar : Mevr. Greta Bourgeois, weduwe van baron Louis-Paul Suetens; Mevr. Baron Henri d'Udekem d'Acoz wordt daarenboven benoemd tot Nederlandstalige voorzitter. Dit besl(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015015
pub.
29/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Raad van Adel. - Benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 worden benoemd tot Nederlandstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar : Mevr. Greta Bourgeois, weduwe van baron Louis-Paul Suetens;

Mevr. Thérèse de Hemptinne, echtgenote van de heer Marc Boone; de heer Raphaël De Smedt; baron Henri d'Udekem d'Acoz en de heren Paul Janssens en Eduard Van Ermen.

Baron Henri d'Udekem d'Acoz wordt daarenboven benoemd tot Nederlandstalige voorzitter.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 december 1999.

Bij koninklijk besluit van 21 januari 2000 worden benoemd tot Franstalige leden van dezelfde Raad voor een termijn van vier jaar : de heer Jean-Marie Cauchies; baron Réginald de Kerchove d'Ousselghem; de heer Roger Denille; jonkvrouw Elisabeth de Pitteurs de Budingen; barones Janine Ghobert, echtgenote van baron Jacques Delruelle, en de heer René Laurent.

Baron Réginald de Kerchove d'Ousselghem wordt daarenboven benoemd tot Franstalige voorzitter.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 december 1999.

^