Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 1996, wordt de heer Vanderheyden, H.J.M., eerste auditeur bij het Hoofdbestuur van de bijzondere belastinginspe Bij koninklijk besluit van 6 mei 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003453
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 april 1996, wordt de heer Vanderheyden, H.J.M., eerste auditeur bij het Hoofdbestuur van de bijzondere belastinginspectie, met ingang van 1 mei 1996, benoemd tot auditeur-generaal bij het Hoofdbestuur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen (sector van de belasting over de toegevoegde waarde).

Bij koninklijk besluit van 6 mei 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 mei 1994, benoemd tot de tegenover hun naam vermelde graad in kolom 3 van deze tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 28 februari 1997, wordt de heer Boriau, L.G.A.E., auditeur, met ingang van 1 juni 1996, benoemd tot de graad van eerste auditeur (sektor van de registratie en domeinen).

^