Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 16 november 2010

Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20102011-0114 van 21 oktober 2010 werd de gewone zitting 2009-2010 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 21 oktober 2010.

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031511
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Collegebesluit. - Samenvatting Bij collegebesluit nr. 20102011-0114 van 21 oktober 2010 werd de gewone zitting 2009-2010 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesloten op 21 oktober 2010.

^